Polityka cookie

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep internetowy posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,

 • ostatnio oglądanych produktów,

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres HATO POLSKA S.C. Słodkowski Tomasz Harmeet Singh NIP PL 954-24-27-900 z siedzibą w Katowice 40-676 przy ulicy Tunelowej 57, na adres sklep@hato.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 32 785 25 42 .

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest HATO POLSKA S.C. Słodkowski Tomasz Harmeet Singh NIP PL 954-24-27-900 z siedzibą w Katowice 40-676 przy ulicy Tunelowej 57.

Cele przetwarzania danych osobowych:

1. Realizacja zamówienia (transakcji zakupu przez Klienta) - w zakresie: Imię, Nazwisko, Adres do wysyłki, Adres e-mail, Nr telefonu, w szczególnych przypadkach Nr NIP na czas realizacji zamówienia.

2. Marketing (newsletter) - w zakresie: adres e-mail na czas realizacji wysyłki newslettera.

3. Realizacja reklamacji oraz zwrotów - w zakresie: Imię, Nazwisko, Adres do wysyłki, Adres e-mail, Nr telefonu, w szczególnych przypadkach Nr NIP oraz Nr rachunku bankowego na czas realizacji zwrotu/reklamacji.

4. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi  przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

5. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykoania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

6. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A w związku z:

 1. świadczeniem przez PayPal na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

 2. obsługą i rozliczaniem przez PayPal płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

 3. w celu weryfikacji przez PayPal należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi  przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

7. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro SA (Przelewy24) w związku z:

 1. świadczeniem przez PayPro na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

 2. obsługą i rozliczaniem przez PayPro płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

 3. w celu weryfikacji przez PayPro należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi  przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

8. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do DHL Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w związku z obsługą wysyłki/zwrotu do Pana/Pani zakupionych przez Panią/Pana towarów w Sklepie internetowym.

9. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do  InPost SA w związku z obsługą wysyłki/zwrotu do Pana/Pani zakupionych przez Panią/Pana towarów w Sklepie internetowym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 4 i 5, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.

 2. Twisto Polska Sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru lub usługi nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczeniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu. Przetwarzający dane osobowe (HATO POLSKA S.C. Słodkowski Tomasz Harmeet Singh) zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz należytego ich zabezpieczenia.

Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest HATO POLSKA S.C. Słodkowski Tomasz Harmeet Singh.